Uses of Interface
javax.servlet.jsp.el.VariableResolver

Packages that use VariableResolver
com.caucho.el   
com.caucho.jsp   
com.caucho.jsp.el   
javax.servlet.jsp   
javax.servlet.jsp.el   
 

Uses of VariableResolver in com.caucho.el
 

Subinterfaces of VariableResolver in com.caucho.el
 interface ExprEnv
          Variable resolver.
 

Uses of VariableResolver in com.caucho.jsp
 

Classes in com.caucho.jsp that implement VariableResolver
 class InitPageContextImpl
           
 class PageContextImpl
           
 class PageContextWrapper
           
 

Methods in com.caucho.jsp that return VariableResolver
 VariableResolver PageContextImpl.getVariableResolver()
          Returns the variable resolver
 

Uses of VariableResolver in com.caucho.jsp.el
 

Methods in com.caucho.jsp.el with parameters of type VariableResolver
 java.lang.Object ExpressionEvaluatorImpl.evaluate(java.lang.String expression, java.lang.Class expectedType, VariableResolver resolver, FunctionMapper funMapper)
          Evaluates an expression.
 java.lang.Object ExpressionImpl.evaluate(VariableResolver resolver)
          Evaluates an expression.
 

Uses of VariableResolver in javax.servlet.jsp
 

Methods in javax.servlet.jsp that return VariableResolver
abstract  VariableResolver JspContext.getVariableResolver()
          Returns a variable resolver for evaluating JSP EL expressions.
 

Uses of VariableResolver in javax.servlet.jsp.el
 

Methods in javax.servlet.jsp.el with parameters of type VariableResolver
abstract  java.lang.Object ExpressionEvaluator.evaluate(java.lang.String expression, java.lang.Class expectedType, VariableResolver varEnv, FunctionMapper funEnv)
          Evaluates the expression.
abstract  java.lang.Object Expression.evaluate(VariableResolver varEnv)
          Evaluates the expression.