Uses of Class
com.caucho.vfs.XmlWriter

Packages that use XmlWriter
com.caucho.vfs Resin's Virtual File System. 
 

Uses of XmlWriter in com.caucho.vfs
 

Methods in com.caucho.vfs with parameters of type XmlWriter
protected  void XmlWriter.Xml.writeAttributeValue(XmlWriter writer, java.lang.String name, java.lang.Object value)
           
protected  void XmlWriter.Xhtml.writeAttributeValue(XmlWriter writer, java.lang.String name, java.lang.Object value)
           
 void XmlWriter.Xml.writeComment(XmlWriter writer, java.lang.String comment)
           
protected  void XmlWriter.Xhtml.writeDoctype(XmlWriter writer)
           
 void XmlWriter.Xml.writeText(XmlWriter writer, char ch)
           
 void XmlWriter.Xml.writeText(XmlWriter writer, char[] buf)
           
 void XmlWriter.Xml.writeText(XmlWriter writer, char[] buf, int offset, int length)
           
 void XmlWriter.Xml.writeTextObject(XmlWriter writer, java.lang.Object obj)
           
protected  void XmlWriter.Xhtml.writeXmlDeclaration(XmlWriter writer)